Вячеслав Козаченко публикует статью
22 июня 2015, 10:44
116
Анонс:
Прошлая статья была полностью посвящен такой теме, как “Сертификация риелторов Украины”. Статья построена в виде вопросов.

Сертификация риелторов Украины” (продолжение)

 В прошлой статье были ответы на такие вопросы:

 1. Что такое сертификат и сертификация;
 2. О какой “сертификации” мы говорим:
 • об обязательной: по решению Правительства, Верховного Совета или Президента или
 • о добровольной;
Какая же цель сертификации с точки зрения руководства Ассоциации; Какая же цель сертификации, по мнению Автора; Что дает проведение сертификации с точки зрения руководства Ассоциации; Что дает проведение сертификации с точки зрения Автора.

     Продолжим в том же стиле.
      7. Ограничивает ли сертификация “предпринимателя” ?
         Из Пресс - релиза, составленного по результатам пресс - конференции “Сертифікація рієлторської діяльності, створення та функціювання Всеукраїнського реєстру сертифікованих рієлторів та підприємств, на яких вони працюють”, яка проходила 12 грудня 2000 року (далее по тексту “Пресс - релиз”). “Сертифікація ніяким чином не обмежує підприємства, а призводить до впорядкування професійного середовища з метою гарантувати кліентам максимальну безпеку і високопрофесійний рівень обслуговування.
      Рішення про проходження сертифікації фахівців приймають самостійно. Відсутність сертифікату ніяким чином не є перешкодою для проведення рієлторської діяльності.”
      
8. Поддерживается ли проведение Сертификации Государственными органами и какими?

Из “Пресс - релиза”
        “Проведення сертифікації та створення Всеукраїнських реєстрів сертифікованих рієлторів та підприємств, на яких працюють сертифіковані фахівці цілковито підтримується Державними органами, які безпосередньо зв’язані з ринком нерухомості України та підприємцями, що на ньому працюють.
      З цього приводу підписані відповідні Угоди з Фондом державного майна України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державним комітетом України по земельним ресурсам”.
      В этих договорах, подписанных со сторон Ассоциации Президентом г-ном КАПЛИЕМ О. В., а со стороны Комитетов и Фонда их Руководителями, обязательства Государственных организаций декларируются следующим образом:
         Из Договоров:

 1. Сприяти підвищенню авторитету сертифікованих ріелторів на ринку нерухомості України;
 2. Використовувати інформацію Реєстру при здійсненні своїх статутних функцій;
 3. При взаємодії з учасниками ринку нерухомого майна України надавати перевагу сертифікованим фахівцям, дані про яких занесено до Реєстру.

     Со своей стороны и Ассоциация принимает на себя определенные обязательства.
         Из Договора:

 1. Організувати та здійснювати процесс сертифікації рієлторів.
 2. Створити та підримувати у актуальному стані Реєстр.
 3. Надавати (Фонду, Комітетам) доступ до інформації Реєстру через мережу Iнтернет.
 4. Надавати фахівцям (Фонду, Комітетів) кваліфіковані консультаії з питань складу учасників та стану ринку нерухомого майна України”.

     Таким образом, как Вы уже поняли, уважаемые Читатели, взаимоотношения между Ассоциацией (ее Членами) и Государственными Органами происходят при совместном использовании “Реестра Сертифицированных риелторов Украины” (“Реєстр Сертифікованих ріелторів України”).
      9. Что же такое “Реестр сертифицированных риелторов Украины”.
      Из документа под названием “Положення про сертифікацію рієлторів”, затверджено Рішенням Ради Асоціації (в дальнейшем “Положення”).
      9.1. Рієлтори, які отримали сертифікати на здійснення рієлторської діяльності, включаються до Єдиного реєстру рієлторів України.
      9.2. В Реєстрі зазначається:

 • прізвище, ім’я, по - батькові рієлтора;
 • паспортні дані рієлтора;
 • місце його проживання;
 • види нерухомого майна, з якими він здійснює операції;
 • дата видачі сертифікату та його номер;
 • дата подовження дії сертифікату.

     9.3. Юридичні особи, у складі яких працює не менше двох сертифікованих рієлторів, вносяться до Реєстру юридичних осіб.
      9.4. У Реєстрі юридичних особ зазначається:

 • найменування юридичної особи ;
 • її юридична адреса та місцезнаходження;
 • дата та місце реєстрації;
 • ідентифікаційний код;
 • кількість сертифікованих рієлторів, що працюють у її складі;
 • види нерухомого майна, з якими здійснюються операції.

     9.5. Відомості, що містяться в Реєстрах є публічними і відкритими для користування. Вони доводяться Асоціацією до відома зацікавлених державних установ, громадян України та публікуються у засобах масової інформації. Місце проживання Рієлторів не публікується.
     10. Кто же имеет право на получение Сертификата?

Из “Положення”:
        3.1. Право на одержання сертифікатів на здійснення рієлторської діяльності мають фізичні особи, які досягли 18-річного віку, мають вищу освіту, успішно склали кваліфікаційні іспити за програмою розробленою Асоціацією і затвердженою Фондом державного майна України та додержуються кодексу члена Асоціації.
    
Право на одерження сертифікатів без складання кваліфікаційних іспитів мають фахівці, які одержали диплом про вищу освіту за фахом”.
      
Сразу предвижу вопросы по поводу “высшего образования”.
      Согласно существующего положения диплом об окончании техникума уже есть подтверждение высшего образования 1-го уровня - младший специалист.
      Меня спрашивают, а как быть с теми риелторами, которые пройдут обучение на курсах, успешно сдадут квалификационный экзамен, но … не имеют диплома о высшем образовании, в т. ч. и техникума. Согласно “Положення” они не имеют право на получение Сертификата.
      От себя добавлю, что в первую очередь сертификацию будут проходить действительные члены АСН.
      11. Какой орган принимает решение о выдаче или не выдачи сертификата?

Из “Приложення”:
        “Сертифікація (визначення квалі-фікаційної придатності) рієлторів здійснюється комісією по сертифікації, утвореною Радою Асоціації фахівців з нерухомого майна України у кількості 12 осіб.”
      
12. Какие сведения вносятся в сертификат?

Из “Положення”:
    “У сертифікаті на здійснення рієлторської діяльності зазначається:

 • орган, що його видав;
 • прізвище, ім’я та по - батькові рієлтора, а також паспортні дані;
 • реєстраційний номер та дата видачі сертифікату;
 • вид (види) нерухомого майна на які поширюється дія сертифікату;
 • срок дії сертифікату.

Сертифікат підписується Президентом Асоціації та посвідчується печаткою Асоціації.”
      13. Какие будут виды сертификатов?

Из “Положення”:
    “Комісія по сертифікації видає такі види сертифікатів на здійснення рієлторської діяльності:
         a) Сертифікат на здійснення операцій з нерухомим майном житлового призначення;
     б) Сертифікат на здійснення операцій з нерухомим майном нежитлового призначення;
     в) Сертифікат на здійснення операцій з земельними ділянками.”
         Из интервью с директором Колледжа недвижимости Виктором Дзюбко (“Янус” 2’01).
    “Предполагается, что для названных направлений деятельности будут предложены учебные Программы определенного уровня. Для первого уровня программа, рассчитанная на 54 часа, второго уровня - 81 академический час, третьего уровня - 108 часов”
      
14. На какой срок выдается сертификат?

Из “Положення”:
         “Сертифікат видається сроком на 3 роки. Дію сертифікату може бути подовжено Комісією за заявою рієлтора, якщо він протягом дії сертифіката займався професійною рієлторською діяльністю і закінчив курси підвищення кваліфікації.”
    15. Будет ли прием экзаменов и выдача сертификата платными?

Из “Положення”:
         “За прийом кваліфікаційних іспитів, а також видачу сертифікату або його дублікату встановлюється плата, її розмір визначається Радою Асоціації.”
      Из интервью с г - ном Виктором Дзюбко (“Янус” 2’01).“
      Для базового 54 - часового курса (10 дней) она (стоимость обучения) составляет 750 грн.
      Предусмотрена сдача экзаменов экстернатом. Это будет стоить 500 грн. ”
      16. Где будет проходить обучение?
      
В Киеве и больших областных городах создаются обучающие Центры, в которых и будет проходит обучение.
      По результатам обучения необходимо сдавать квалификационный экзамен комиссии обучающего Центра, в состав которого будут входить и Члены Сертификационной Комиссии Ассоциации.
      В Киеве таким обучающим Центром принят Колледж недвижимости.
      
При успешной сдаче квалификационных экзаменов Сертификационная Комиссия Ассоциации принимает решение о выдаче Сертификата.
      Безусловно, еще не все полностью понятно. Будут проблемы, которые необходимо решать по мере их поступления. Посмотрим. Жизнь - умнее нас. Она рассудит.
      Нужно принять сертификацию как свершившийся факт и действовать в соответствии с теми возможностями, которые она предоставляет.


Источник http://www.comfort.kiev.ua/news/vinocur/news_89.php

Улучшить сайт Соцсети